اطلاعیه شماره ۶۳

اطلاعیه شماره ۶۳ جهت استفاده اعضاء محترم انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه غرب به شرح ذیل به اطلاع می رساند.

ete63