اطلاعیه شماره یک دفتر تحقیقات – انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران | شاخه غرب

اطلاعیه شماره یک دفتر تحقیقات

به اطلاع می رساند جهت دریافت “اطلاعیه شماره یک” دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه ای غرب در رابطه با ترجمه و یا تألیف کتب کاربردی در زمینه مهندسی برق لینک ذیل را کلیک نمایید.

http://waeee.ir/wp-content/uploads/2017/07/e-tahghighat.pdf